No upcoming events at the moment

Trafodaeth Bwyd / Food  Discussion 

Cyfle gwych i gael trafod ar beth yw dyfodol ein sector bwyd yma ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Nantlle.

Byddwn yn gwrando ar brofiadau Cig Eryri, Y Siop Werdd, Partneriaeth Ogwen, Bwydydd Oren a Becws Islyn i weld sut maen nhw'n gweithio a gwerthu'n lleol, a beth oedd eu profiadau nhw dros y pandemig.

Bydd trafodaeth agored i weld beth yw eich syniadau chi ynglŷn â datblygu rhwydweithiau bwyd lleol, ac i godi unrhyw gwestiwn rydych chi eisiau ei ofyn.

A great opportunity to discuss the future of our food sector here in Bro Ffestiniog, Dyffryn Ogwen and Dyffryn Nantlle.

 

We will hear about the experiences of Cig Eryri Meats, Y Siop Werdd, Partneriaeth Ogwen, Bwydydd Oren Foods and Becws Islyn Bakery to see how they work and sell locally, and what their experiences were during the pandemic.

There will be an open discussion to see what your thoughts are on developing local food networks, and to raise any questions you want to ask.