Maw, 30 Maw | Swm / ZOOM

Cyfarfod Rhwydwaith Bwyd Dolan Dolan Food Network meeting

Cyfarfod i rannu profiadau o'r sector bwyd lleol dros gyfnod y cofid, a meddwl sut medrwn adeiladu ar ein llwyddiannau i'r dyfodol - Meet to share experiences of the local food sector over the period of distress, and think about how we can build on our future successes
Registration is Closed
Cyfarfod Rhwydwaith Bwyd Dolan  Dolan Food Network meeting

Amser & Lle - Time & Location

30 Maw 19:00
Swm / ZOOM

Rhannwch - Share