Mer, 13 Ion | Cyfarfod Rhithiol - Zoom - Virtual Meeting

Noson o drafod Twristiaeth Gymunedol - Dolan - A night to discuss Community Tourism

Noson o edrych ar beth yw Twristiaeth Gymunedol, a beth ydi'r cyfleoedd mae'n gallu cynnig i'r cymunedau. // A night to discuss what is Community Tourism, and what advantages could it bring to communities.
Registration is closed
Noson o drafod Twristiaeth Gymunedol - Dolan - A night to discuss Community Tourism

Amser & Lle - Time & Location

13 Ion 19:00
Cyfarfod Rhithiol - Zoom - Virtual Meeting

Rhannwch - Share