Newyddion Rhwydwaith Twristiaeth Gymunedol Dolan

newydd new

Mae Rhwydwaith Twristiaeth Gymunedol Dolan wedi mynd ati i baratoi holiadur a fydd yn ein galluogi ni i greu darlun o ba effaith mae'r argyfwng covid wedi ei gael ar fusnesau yn ein sector.

Dyma eich cyfle hefyd i roi barn ar ein diffiniad ni o dwristiaeth gymunedol.

Bydd ymatebion yr holiadur yn ein helpu i ni gynllunio ein gwaith at y dyfodol.

dywedwchchi

Cliciwch yma i gael cymryd rhan yn ein holiadur ar gyfer busnesau twristiaeth