Einrhaglen

Nod ein rhaglen yw cefnogi ac adnewyddu economi sylfaenol cymuned trwy fenter gymdeithasol.

Bydd ein rhwydwaith o gymunedau yn cefnogi hyn trwy drosglwyddo arbenigedd a phrofiad o lwyddiannau'r gorffennol yn uniongyrchol o gymuned i gymuned. 

Mae hwn yn brosiect cyd-gynhyrchiol dan arweiniad cymunedol sy’n datblygu rhwydwaith o gefnogaeth ac arbenigedd ochr yn ochr â fframwaith sy’n galluogi menter gymdeithasol gweithredol, llwyddiannus. 

Byddwn yn galluogi busnesau cymdeithasol llwyddiannus i ddod yn gonglfeini i'r ecomomi sylfaenol lleol, wedi'u teilwra i ymateb i anghenion cymunedol y gymuned honno. Datblygiad go iawn o'r gwaelod i fyny, wedi'i gryfhau gan brofiad ac arbenigedd llwyddiannau'r gorffennol.

EinPARTNERIAID